top of page
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
lookbook21.png
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mars lookbook
mia mas lookbook
mia mars lookbook

   Ovaj Lookbook dnevnik je Mie Mars, virtualne međuplanetarne ličnosti koja se snalazi u datim prilikama na Marsu. Osam godina Mia Mars je nastojala emitirati najraznovrsnije poruke o tome kako su proizvoljnost i romantika na njenom planetu zagađene pretpostavkama da je moguće biti samodostatan. Jeste li primili poruku?

    Jer... Veliki dio podataka izgubljen je u transmisiji i pogledu onih koji emitiraju pročitana mišljenja. Njihov strah od (pod)nošenja neugodnosti je jump cut cipele već u ustima. Mia Mars se bori protiv ukorijenjenog mišljenja da je hladno i prazno odraz svijeta jer svijet je ipak više nego njihov dosadan um.

   Period komunikacije započet 2009. godine jedno je golemo ljubavno pismo modi i odjeći, u kojem piše da fluidnost danas ne predstavlja ništa jer je i samo središte bića projekcija stremljenja. Onaj koji ima vremena neka secira!

   This Lookbook is a diary by Mia Mars, virtual interplanetary personality that is getting around with what is given on Mars. Eight years Mia Mars sought to broadcast the most various messages about how on her planet arbitrariness and romantics are polluted with assumptions that it is possible to be self-sufficient. Did you receive the message?

    Because... The most of the data has been lost in the transmission and the view of those who emulate read opinions. Their fear of w/bearing unpleasantness is a jump cut of a shoe already in the mouth. Mia Mars fights against the established thinking that coldness and emptiness are a reflection of a world, because the world is still more than their boring mind.

   The period of communication that started in 2009. is a huge love letter to fashion and clothing, in which it is written that fluidity today does not represent anything, for even the core of the self is a projection of striving. Let the one who has time dissect!

Pri spuštanju na Zemlju ljeta 2015., posljednje što ostavlja je serija šesnaest fotografija kako bi njena asimilacija bila što uspješnija. Na zemlji djeluje kao Miss Magnetizam.

Whilst landing on Earth summer 2015, the last thing she leaves is a series of sixteen photos in order to assimilate more successfully. On Earth she works as Miss Magnetism.

Veliki dio zapisa nalazi se na platformi Lookbook.nu, a ostatak je raspršen u bezdanu cyberprostora.

Huge part of it is kept on the Lookbook.nu platform and the rest is dispersed in the abyss of the cybesrspace.

Matija Miletić, Dora Tominić, Matej Vitasović, Luana Lojić, Šejla Mujdanović, Nikol Ćaćić, Sabina Softić, Nevenka Buzov, Ljiljana Miletić, Eva Čače, Edoardo Borina,

Robert Mićanović, Mirjana Baćac, Vedran Grubić, Bruno Dušanek,

Deni Švraka, Nina Lopac, Paola Munđa-Kobasić,

Petra Stojanović i Anamarija Pistotnik.

The Mia Mars Lookbook, 2009-2015

Većinu poruka odaslala je potpuno sama a ostale su potpomogli zabilježiti

Most of the messages she transmitted completely alone and the rest was helped to record by

black box mia mars
bottom of page